2023 Yılının İkinci ÇEVKO Vakfı Söyleşisi Gerçekleştirildi İklim Krizine Dair “Yapılması” ve “Yapılmaması” Gerekenler

ÇEVKO Vakfı Söyleşileri, 2023 yılında da devam ediyor. Global Isınma Kurultayı Komitesi işbirliğiyle, ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Kümesi’nin hazırladığı bu yılki söyleşilerin ikincisi, “İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler” başlığıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Global Isınma Kurultayı Komitesi Lideri Celal Toprak’ın yaptığı, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’in de iştirakiyle gerçekleşen söyleşiye; P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal Bağlantı ve Medya Yöneticisi Jenerasyonu Kılıçal, Bursa Uludağ Üniversitesi Etraf Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi – Sürdürülebilir Yerleşke Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi İklim Elçisi ve Sürdürülebilir Yerleşke Öğrenci Topluluğu Üyesi Simge Çağlar konuşmacı olarak katıldı. 

ÇEVKO Vakfı, ÇEVKO Vakfı Söyleşileri ile iklim krizi konusunu tüm taraflarıyla ele alıyor. Global Isınma Kurultayı Komitesi işbirliğiyle, ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Kümesi’nin hazırladığı bu yılki söyleşilerin ikincisi, “İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler” başlığıyla gerçekleştirildi. Zoom platformu üzerinde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü, Global Isınma Kurultayı Komitesi Lideri Celal Toprak üstlenirken, söyleşiye ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer konut sahipliği yaptı. 2023 yılındaki “ÇEVKO Vakfı Söyleşileri”nin ikincisinin konuşmacıları ise P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İrtibat ve Medya Yöneticisi Jenerasyonu Kılıçal, Bursa Uludağ Üniversitesi Etraf Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi – Sürdürülebilir Yerleşke Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi İklim Elçisi ve Sürdürülebilir Yerleşke Öğrenci Topluluğu Üyesi Simge Çağlar oldu. 

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’den Siyasi Partilerin Kesinlikle Dikkate Alması Gereken 10 Madde 

Moderatör Celal Toprak, ÇEVKO Vakfı Söyleşileri’nin değerini vurgulayarak birinci kelamı ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’e verdi. 2021 yılında ÇEVKO Vakfı’nın 30’uncu kuruluş yılı çerçevesinde başlatılan ve üçüncü yılına giren söyleşilerin toplumda farkındalığın yükselmesine katkı sağladığını söyleyen Mete İmer, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Önümüzde genel seçimler var. Bu vesile ile bir sivil toplum kuruluşu olarak siyasal partilere etraf ile ilgili birtakım teklif ve davetlerde bulunmak istiyorum. Bilhassa etraf konusunda kamu otoritesini oluşturacak, siyasal partilerin sivil toplumu dinlemesi, onlarla birlikte çalışması muvaffakiyet açısından çok kıymetli. Biz ÇEVKO Vakfı olarak, “Cumhuriyetin 100. Yılında Etraf Siyaseti Önerisi” hazırladık. Etraf, çok kapsamlı bir alan. Öncelikli bahsimiz olan İklim Krizi’ne karşı yapılması gerekenleri, ÇEVKO Vakfı olarak uzunca bir vakittir çeşitli vesilelerle söz ediyoruz. Tüm siyasal partilere bu hususun kıymetini anımsatmak bakımından, iklim krizi ile çaba konusunda geliştirdiğimiz 10 unsurdan oluşan teklifler paketimizin burada kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Biliyorsunuz, iklim krizi ile gayret kapsamında Paris Anlaşması’nı kabul ederek ülke olarak “2053’te Karbon Nötr Olma Hedefi” belirledik. Birinci teklifimiz, BM’ye verdiğimiz ulusal katkı beyanının güncellenerek daha argümanlı hale getirilmesi istikametindeydi; bu mevzuda 27. BM Taraflar Konferansı’nda, salım artışından yüzde 21 azaltım olan gayemiz, artıştan yüzde 41 azaltım olarak güncellendi. Lakin biz bunun, 2053 yılında Karbon Nötr olabilmemiz için mutlak azaltım amacı haline getirilmesi tarafında çalışılmasını öneriyoruz. İkinci teklifimiz, İklim Yasası ve gerekli yasal düzenlemelerin çıkartılması ve bu hususta bir an evvel uygulamaya geçilmesi. Bu alanda oldukça hazırlık yapıldığını biliyoruz, biz de bu çalışmalar içinde yer aldık fakat vakit kaybetmeden bunların yürürlüğe girmesi çok kıymetli.  Üçüncüsü; bu yasal düzenlemelerle kontaklı olarak Emisyon Ticaret Sistemi yahut gibisi teknikler yoluyla artık karbon salımına ülkemizde de bir hudut, bir bedel konulması. Dördüncüsü; güç üretiminde kömürün kullanımına kademeli olarak azaltılması suretiyle son verilmesine ait bir plan yapılması.  Bu bahiste ilgililerden çok fazla ses duyamıyoruz. Natürel ki güç güvenliğimiz değerli lakin bütün dünyanın bu tarafta hareket ettiğini düşünerek bu mevzuda da bir plan yapılmasını öneriyoruz. Beşincisi; ormanların ve öbür karbon yutaklarının çoğaltılması için tekrar bir plan yapıp uygulamak. Bu bahiste da kıymetli çalışmalar var, sürdürülmesi gerekli. Altıncı olarak binalarda, endüstride ve ulaşımda güç verimliliğinin artırılması, yenilenebilir güce geçişin daha savlı hale getirilmesi kıymetli. Yenilenebilir güç açısından, kapasite olarak, aslında ülkemiz hidrolik enerjiyi de dikkate alırsak, yüzde 50’yi geçmiş durumda. Bu âlâ bir sonuç. Önemli bir kapasitemiz var ancak ülke potansiyeline uygun olarak bunu daha da ileriye götürebiliriz. Güneş gücü, rüzgar gücü yanında yeşil hidrojenden de yararlanabiliriz. Bu bahisteki yatırımların, çalışmaların devam etmesi kıymetli. Yedinci olarak güç bölümü ve endüstriden kaynaklanan salımların yanında ulaşımdan, binalardan, tarımdan ve atıklardan çıkan salımların da azaltılması değerli. Sekizinci teklifimiz iklim değişikliğine ahenk konusunda bölgesel ölçekli plan ve çalışmaların yapılarak yürürlüğe konulması. Bu hususta da çeşitli vilayetlerimizde çalışmalar başladı, lakin bu çalışmaların ülke geneline yayılması, benimsenmesi, sahiplenilmesi çok kıymetli zira artık iklim değişikliğinden kurtuluşumuz yok.  İklim değişikliğine ahenk sağlayacak tedbirleri mutlaka almamız gerekiyor. Bütün bunları gerçekleştirmek için önemli bir finansal kaynağa ihtiyaç var ve tahminen de en güç kısım bu. Dokuzuncu teklifimiz finansal kaynağın kamu, özel bölüm, ulusal ve memleketler arası fonlardan sağlanması için iş birliğiyle çalışılması. Onuncu ve son olarak da toplumda iklim krizine karşı farkındalığın oluşturulması, alışkanlıkların değişimi için ulusal kampanya başlatılması ve bunun sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.   İklim krizi riski yüksek Türkiye için belirlediğimiz 10 husustan oluşan bu tekliflerle tekrar davette bulunuyoruz. Kapsamı çok geniş olan “Çevre”nin başka mevzuları da kıymetli. Bu mevzular, iklim değişikliğinin yanında, atık idaresi, su kalitesi, hava kalitesi, gürültü, yatay mevzuat, kimyasallar üzere pek çok alt başlıktan oluşuyor. Bu başlıklarda da yapılacak şeyler var. “Atık Yönetimi”, ÇEVKO Vakfı olarak bu alanda uzmanlaşmış bir kuruluş olduğumuz için bizim açımızdan öncelikli, zira dünyanın döngüsel iktisada geçmekte olduğu günümüzde, bütün dünya atığın çöp değil, kıymetlendirilmesi gereken bir kaynak olduğunu konuşuyor. Bunun Yeşil Mutabakat ile, AB ile yaptığımız kontratlarla yakından ilgisi var.  “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu”, atıkların kaynağında başka toplanıp geri dönüştürülmesi için aslında AB’de 20-30 yıldır uygulanmakta olan bir model.  Bu modeli biz, ülkemizde 2-3 yıl öncesine kadar sistematik olarak 15 yıl uyguladık; ancak daha sonra terk ettik. Siyasal partilere, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun ülkemizde finansal bir model olarak, tüketim sonrası atıkların geri dönüştürülmek üzere kaynağında başka toplanması için kullanılabilecek verimli bir formül olduğunu hatırlatmak istiyor; bu modelin ülkemizde tekrar tesis edilmesi için davette bulunuyoruz.” 

ÇEVKO Vakfı Söyleşilerine Üniversitelerin ve Gençlerin İştiraki Çok Önemli 

ÇEVKO Vakfı Söyleşileri’ne üniversitelerin ve gençlerin iştirakinin kıymetine vurgu yapan Mete İmer, “Üniversitelerimiz, öğrencilerimiz ve sanayi kuruluşlarımızla birlikte bu söyleşileri yapmaktan ötürü çok memnunuz.  Sanayisiz bir toplum mümkün değil, ancak gençlerimiz sanayi kuruluşlarını da, şuurlu birey ve tüketiciler olarak, etrafla ilgili mevzularda her vakit uyarmamız gerektiğini düşünüyor.  Bireyler, tüketiciler olarak taleplerimiz değişirse, sanayi de buna uymak zorunda kalacaktır. Öncü sanayi kuruluşları, sürdürebilirlik ve iklim krizi ile savaşım konusunda çalışmalarına çoktan başladılar ve bu bahislerde örnek oluyorlar. Başka ekonomik işletmeler de onları izleyecektir. Ben, hukuk kuralları, yasal düzenlemelerin uygulanması bakımından kamu otoritesini de önemsiyorum. Velhasıl gezegenimizi kurtarmak yeniden bizim elimizde. Bilimsel gelişmelerin ışığında hoş bir gelecek mümkün” biçiminde konuştu.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal Bağlantı ve Medya Yöneticisi Kuşağı Kılıçal: “NASA İle Eser Geliştiriyoruz”

“Türkiye’de 10 konuttan 9’unda varız” diyen P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal Bağlantı ve Medya Yöneticisi Jenerasyonu Kılıçal, kullanıcılarını bu ekosistemin nasıl bir modülü haline getirdiklerini ve onları nasıl birer “İklim Elçisi”ne dönüştürmeye çalıştıklarını anlattı: “Mete Bey’in de kelam ettiği üzere 10 unsurda de yer alan güç tasarrufu hakkında bilgi vermek istiyorum. Kullanılan gücün yüzde 30’u konutlarda tüketiliyor. Bizim de banyo ve mutfaklara yönelik suyla, elektirikle kullanılan eserlerimiz var. Bu nedenle konutta kullanılan güç bizi çok ilgilendiriyor. P&G olarak her yıl 20 binden fazla araştırma yapan bir şirketiz. Bu araştırmalar sayesinde tüketicilerin kullanım alışkanlıklarını, eserlere bakış açısını anlamaya çalışarak eserler geliştiriyoruz. Tahliller de elektrik ve su kullanımına odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Örneğin, Fairy, ön yıkama alışkanlığına son vermek hedefiyle çok önemli çalışmalara imza attı. Biz bu tarafta irtibat yapan birinci markalardan biriyiz. Kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefledik. Ayrıyeten alışkanlıklarından, ön yıkamadan vazgeçmeyen kullanıcılar için geçen yıl Fairy Power Sprey’i çıkardık. Konut içi tüketimi yüksek olan eserler kelam konusu olduğunda kullanıcıları bu tarafta bilinçlendirebilmenin kıymetinin farkındayız. Emsal bir çalışmayı, Ariel ve Alo markalarımızda da yapıyoruz. Çamaşır yıkamadaki ayak izinin yüzde 60’ı  yine kullanım alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Halbuki Türkiye’de tüm çamaşırların 30 derecede yıkanması, 6 milyon hanenin bir yıllık elektrik gereksiniminden tasarruf edilmesi manasına geliyor. 2021 yılında NASA ile yaptığımız bir çalışmadan da kelam etmek istiyorum. Uzaya giden astronotların kıyafetlerini nasıl yıkadığını hiç düşündünüz mü? Uzun mühlet giyiyorlar ve sonunda yakılıyor. NASA ile yaptığımız iş birliği ile kıyafetlerin uzayda nasıl yıkanabileceğine tahlil bulmaya odaklandık. Öncelikle lekeyi çözücü hususta silikon kullanılmaması gerekiyor ve deterjanın tamamı bozunabilir unsurdan olmalı. Ayrıyeten soğuk suda performans göstermesi gerekiyor. 

İyi haber ise şu; Çok az su kullanılan, hafif ve çok soğuk suda yıkamayı mümkün kılan Tide İnfinity isimli bu eser yalnızca uzayda kullanılmayacak. Bu teknolojileri tüketicilerin hizmetine de sunuyoruz. Uzayda işe yaradığını kanıtlayan deterjan dünya için de etraf dostu ve az kaynak kullanan tahliller sağlayacak.dünyada da kullanılması planlanıyor.  Dünyada güç ve su tasarrufuna, sürdürülebilirliğe güçlü bir formda katkıda bulunan çalışmalarımıza devam edeceğiz.” 

Bursa Uludağ Üniversitesi Etraf Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi – Sürdürülebilir Yerleşke Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu: “Çocuklara Sürdürülebilir Bir Gelecek Bırakabilecek Miyiz?” 

Bursa Uludağ Üniversitesi Etraf Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi – Sürdürülebilir Yerleşke Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, İklim Krizi’ni net sayılar vererek ortaya koyarak yapılması gerekenlerden çok “yapılmaması gerekenler”in altını çizdi: “Aslında bu dünyadaki ömrümüzü ‘sürdüremiyoruz’. Arz ve talep birbirini tutmuyor. Gezegenin bize sundukları azalırken bizim talebimiz artıyor. Pak su azalıyor. İklim düzenlenemiyor. Tipler kayboluyor. Bütün bu kaynakların yenilenme suratı bizim tüketme suratımıza yetişemiyor. Biyoçeşitlilik alarmda fakat bizim gündemimizde daha çok İklim Krizi var. Net sıfır gayeleri koymaya başladık fakat biyoçeşitlilik için bir maksat bile koyamıyoruz. Ben burada biraz İklim üzerinden gideceğim. Net sıfır nedir? Ne kadar emisyon salınıyor ve ne kadarı yutaklar aracılığıyla emiliyor? İstikrarda olursa, net sıfırdan bahsedebiliriz. Meğer ki bir açık var. 59 milyar ton sera gazı atmosfere veriliyor! Ulaşım, sanayi, binalardan kaynaklanan emisyonlar, en başta güç temininden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle net sıfırdan uzağız. Üstelik lehimize çalışan yutakları aleyhimize çeviriyoruz. Ağaçları kesiyoruz mesela. Mete Beyefendi çok hoş tabir etti: siyasetçilerden birinci istememiz gereken şey de bu. Çocuklara yaşanabilir, sürdürülebilir bir gelecek bırakabilecek miyiz? Kurum ve kuruluşların verdikleri kelamlar de takip edilmeli; bunun bir karşılığı, cezası da olmalı. 2100 yılının sonuna gerçek şayet bu kelamlar verilirse, tedbirler alınırsa 1.5-2 derece sıcaklık artışının hududu altında kalabiliriz. Türkiye aslında 2038 yılına kadar emisyonunu artıracağını söyledi. Artıştan azaltım yapacağını belirtti. Net sıfır kelamını vermek kolay değil aslında. Tüm emisyonları kapsadığından emin olacağız. Ayrıyeten kendi sonlarımızın dışını da düşünüyor muyuz? Yasal düzenlemelerimiz yerinde ve uygulanabiliyor mu? Emisyon Ticaret Sistemi ile aşikâr yaptırımlar gelecek, onları da bekliyoruz. Hem gezegen hem ülkemiz ölçeğinde yapmamız gerekenler var. 564 milyon ton bir salımımız var ülke olarak (karbondioksit eşdeğeri). Ferdî karbon ayak izimiz yıllık 6.7 ton seviyesinde (karbondioksit eşdeğeri). 1990’da 4 tondu bu bedel.! Bir evvelki yıl 6.3’tü. Gitgide artıyor. 1990’da o zamanki emisyonların yüzde 25’ini yutaklarımız yutabiliyordu. 2020’de bu sayının, yüzde 10.86 seviyesine indiğini görüyoruz. Hasebiyle net sıfırdan uzaklaşıyoruz. Yalnızca ağaç dikerek de net sıfıra ulaşmamız mümkün değil. Büyümek değil, dengelenmek kelam konusu olmalı. Gerekirse “küçüleceğiz”. BM’nin daha çok yaptırım gücüne sahip olmasını diliyorum. Bizim kullandığımız pak elektrik, yüzde 50 civarında. Elektrikleşme endüstriyel kuruluşlar açısından kıymetli bir adım lakin yapılması gerekenler bununla bitmiyor. Öte yandan döngüsel iktisat, mevut kapitalist nizam içerisinde, bence bir ütopya. Döngüsel iktisat diyor ki daha az satın al, daha az hammadde kullan, kullandığın hammaddeyi de işin bittiğinde çöpe atma, tekrar tekrar kullan. Meğer ki kaynak artık yok, hammadde tükeniyor. Bakış açımızı değiştirmeliyiz. Eko tasarım diye bir kavram var. Etraf için tasarım yapmaktan, sağlam eserler tasarlamaktan yola çıkıyor. Yani eserler çabuk bozulsun daha çok tüketilsin değil, güçlü eserler çıksın, süratli moda olmasın üzere kurallar getiriyor… AB, Yeşil Mutabakat telaffuzuyla  aslında zihinsel bir dönüşümün gerekli olduğunu söylemeye çalışıyor.”

Bursa Uludağ Üniversitesi İklim Elçisi ve Sürdürülebilir Yerleşke Öğrenci Topluluğu Üyesi Simge Çağlar: “Gençler Olarak Her Alanda Daha Etkin Olmak İstiyoruz”

Bursa Uludağ Üniversitesi İklim Elçisi ve Sürdürülebilir Yerleşke Öğrenci Topluluğu Üyesi Simge Çağlar, Etraf Mühendisliği Yüksek Lisans son sırıf öğrencisi. Üniversitelerinin Sürdürülebilir Yerleşke Topluluğu üyesi ve İklim Elçisi olarak söyleşiye katılan Çağlar, gençlere kelam verilmesinden ötürü duyduğu memnunluğu lisana getirerek çalışmaları hakkında bilgi verdi: “Atığın Modası Geçti etkinliğinden etraf yürüyüşlerine, Sürdürülebilirlik ile Tanışıyoruz Etkinliğinden Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama Günü’ne, birçok aktiflik gerçekleştik, projelere imza attık. Paydaşlarla nizamlı olarak toplantılar yaptık, araştırma raporları yayımladık. Haberler ve söyleşilerle de halkın hususa ilgisini çekmeye çalıştık. Gençlerin birinci ağızdan çevresel haklarını, toplumsal haklarını iletebilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Siyasetlerde, uygulamalarda faal rol almak istiyoruz. Devletin, vakıfların teşviki de değerli. Çok farklı kısımlardan arkadaşlarımızla bir ortaya geldik, bu aktiflikleri de bir arada yürüttük. Çevreyi umursamayan sanayi kuruluşları olmasından şikayetçiyiz. Etraf hareketleri devam ediyor ancak kirletenlerin ekonomik olarak desteklendiği bir sistem istemiyoruz. Etraf siyasetlerinin değişmesini istiyoruz. Sanayi kuruluşlarının genç bir zihniyetle, çevreci bir zihniyetle yönetilmesini istiyoruz.   Öğretmenler, endüstriciler, yere çöp atmayan anne babalar, her bireyin katkısı kelam konusu. Sürdürülebilir ve pak bir çevreyi böylece yaratabileceğiz.”

Küresel Isınma Kurultayı Komitesi işbirliğiyle, ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Kümesi’nin hazırladığı “İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler” başlığını taşıyan ikinci söyleşiyi, ÇEVKO Vakfı’nın YouTube kanalından da izleyebilirsiniz: 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*