GenAI, perakende sektöründe çalışma şekillerini ve tüketici ilişkilerini yeniden şekillendiriyor

Uluslararası danışmanlık, kontrol ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst & Young), tüketici eserleri ve perakende bölümüne yönelik “Üretken yapay zekânın (GenAI) perakende ve tüketici eserleri şirketlerinin çalışma formlarını ve tüketicilerle ilgilerini nasıl değiştirdiği” konusundaki yayınını yayımladı.

Yayına nazaran, dalda üretken yapay zekâya yönelik kullanım alanları süratle artarken, bir yandan da yapay zekâ tüketicilerin ömrünü ve alışveriş yapma biçimlerini her geçen gün daha fazla etkiliyor. Üretken yapay zekânın yakın gelecekte dalda geniş bir yer kaplaması, çeşitli iş süreçlerine ve uygulamalara entegre olması bekleniyor. 

EY’ın üretken yapay zekânın (GenAI) perakende ve tüketici eserleri kesimi üzerine tesirlerini ele alan yayınında, GenAI kullanımıyla şirketlerin ve tüketicilerin arasında oluşacak ortak noktalar ortaya koyuluyor. Öncelikle, pazarlama kampanyalarında ve tüketici tecrübelerini uygunlaştırmak emeliyle e-ticaret platformlarındaki sohbet robotlarında kullanılan GenAI, şirketler tarafından idare ve risk hususlarının besbelli olduğu alanlarda esas ihtiyaçları karşılamak için de kullanılmaya başlandı. Lakin, tüketiciler üzerinde davranış değişikliğine yol açan bu teknoloji, perakende ve tüketici eserleri şirketlerini değişime ve yeniliğe yönlendiriyor. 

Birden çok alana entegre edilebilen GenAI’ın, pilot uygulamalarla birlikte potansiyel yararları artıyor

Yapay zekâ tabanlı EY Strategy Edge platformu, 2020 ile 2023 yılları ortasında tüketici dalı pazarında, 8 milyar doların üzerinde yatırıma tekabül eden 277’den fazla yapay zekâ ile ilgili muahedenin tespit edildiğini gösteriyor. Yayına nazaran, GenAI’ın gerçek gücü, şirketlerin kurumsal dönüşümlerinde kolaylaştırıcı olarak kullanıldığında ortaya çıkacak. Bu istikametiyle GenAI, müşterilere ve çalışanlara tıpkı anda birden fazla alanda paha yaratabilecek yenilikçi tecrübeler sunulmasına yardımcı olacak. 

 

Liderler, GenAI uygulamalarını bir risk-ödül paradoksu olarak görüyor

Liderler, GenAI uygulamalarının dönüştürücü gücünün ve somut fırsatlarının olduğu konusunda hemfikir lakin bedel sağlamak için risk alınması gerektiğini düşünüyor.  Bu paradoksu çözmek için tüketici şirketlerinin, uygulama ve idare stratejilerini eş vakitli ve birbirine bağlı olarak düşünmesi gerekiyor. GenAI araçlarının nerede ve nasıl konumlandırılacağı ve kullanılabileceği konusunda dengeli ve uyarlanabilir bir idare çerçevesi geliştirilerek kıymet sağlanabilir.

Bu doğrultuda, yapay zekâ stratejisini daima olarak gözden geçirmek değerli bir adım olarak ortaya çıkıyor. Ortak prensiplere dayalı bir idare yapısının kurulması ve daima olarak geliştirilmesi, tüketici şirketlerinin riski en aza indirmelerine imkân tanıyor. 

GenAI, tüketiciyle bağları değiştirecek yeni davranışları ortaya çıkaracak

GenAI’ın iş dünyasındaki sonuçları çarçabuk görülebilirken, yapay zekânın tüketici davranışları ve tüketicilerin şirketlerle etkileşimi üzerindeki tesiri çok daha derin olabilir. 

Gelecekte, temel satın alma kararlarının yapay zekâ tarafından yönetileceği ve tüketicilerin, kendi yapay zekâ araçları aracılığıyla markalarla etkileşime gireceği öngörülüyor. Markalar tüketicinin güveneceği yapay zekâ dayanaklı uygulamalara nazaran uyarlanmış GenAI araçlarını geliştirdikçe, D2C üzere iş modellerinin, AI2AI’a dönüşmesi bekleniyor. Burada başarılı olmak için; eser, fiyat ve hizmette yüksek seviyede şahsileştirme ve müşteri segmentasyonunda geniş demografik gruplamalar yerine ferdi tüketiciler yahut hane halkı seviyesinde öngörüler sağlamak markalar için daha değerli olacak. Ele alınması gereken bir başka bahis ise hayatını güzelleştirmek için yapay zekâyı kullanmaktan faal olarak kaçınan bir tüketici kitlesinin bulunması ihtimali. Bu tüketici kitlesi, fizikî tecrübeleri benimsemeyi ve kendi seçimlerini yapmayı tercih ederek, mümkün olan her yerde dijital etkileşimden kopmaya çalışabilir. Bu kitleye hizmet edebilmek ismine fizikî temas noktaları aracılığıyla inanç oluşturmak için mevcutta uygulanan klasik gerçek ve duyusal tecrübelerinin devam etmesi kıymet taşıyor. 

Bu sebeple, insani dokunuşların bulunduğu ve tüketici iştirakini mümkün kılan GenAI araçlarını oluşturarak gerçek dünya tecrübesi sunan perakendeciler rekabet avantajı sağlayabilir. GenAI aracılığıyla tüketici aşinalığı ve iştiraki oluşturan, teknolojiyi ömür stillerine daha fazla entegre eden ve yapay zekâ vasıtasıyla etkileşimi ve kişiselleştirmeyi tekrar şekillendirmeye başlayan markalar, gelecekte çok daha büyük avantaj elde edebilir. Markalar, tüketicilerle kurulan dijital ilgiyi değiştirmek için bir plan oluşturulmalı, etkileşim kurma biçimini sonuncu olarak şekillendirmeli ve tüketiciye yönelik yapay zekâ teknolojisi keşfetmelidir. Verilen bildiriler, medya kullanımı, eser ve hizmet sunumları farklı tüketici gereksinimlerine nazaran kişiselleştirilerek yapay zekâ tahlilleriyle tekrar tanımlanmalıdır.

EY Türkiye Tüketici Eserleri ve Perakende Sektörl Lideri ve Denetim Bölümü Şirket Ortağı Kaan Birdal, “Tüketiciler GenAI’ı eser bulmak, sohbet robotlarından yararlanmak için kullanırken gelecekte hayatlarını daha da kolaylaştıran bir tahlil olarak benimseyecek. Bu nedenle şirketlerin tüketicilerin gelecekte yapay zekâyı nasıl ve nerelerde kullanacağını şimdiden değerlendirmesi ve buna nazaran senaryolar oluşturması gerekiyor. Öte yandan şirketler risk ve ödül paradoksunu düzgün kıymetlendirmeli ve kendisini yanlışsız konumlandırılmalı. Şirketlerin yapay zekâyı benimsemesi, tüketici davranışlarını da değerli ölçüde değiştirecek. Bu nedenle tüketici eserleri ve perakende şirketlerinin, yapay zekâ konusundaki stratejilerini her açıdan değerlendirmesi ve en fazla bedel katacak biçimde uygulamaya alması gerekiyor” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*