İklim değişiklikleri ve nüfus haraketliliği, özel güvenliğin önemini artırıyor

Değişen iklim koşulları, dünyada yaşanan olaylar sonucunda artan riskler ve global mülteci hareketleri, özel güvenlik hizmetlerine olan talebi daha da artırıyor.

Hastaneler, havalimanları, AVM’ler ve günlük ömür dinamiklerinin devam ettiği her alanda bu hizmetlere ve özel güvenlik görevlilerine muhtaçlık duyulduğunu söz eden Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay ŞAHAN, “Hastanelerde güvenlik; yalnızca hastaların ve çalışanın sıhhatine değil, tesisin nizamlı işleyişine de katkı sağlıyor.

Havalimanlarında ise yolcu ve bagaj denetimleri, işçi ve havalimanı tedariğinin sağlanması üzere birçok kıymetli faktör bulunuyor. AVM’lerde de fizikî güvenlik, kayıp tedbire üzere önlemle ziyaretçilerin ve çalışanın güvenliği sağlanıyor. Münasebetiyle da özel güvenlik görevlilerin varlığı ve fonksiyonu, görünenin çok daha ötesinde bir ehemmiyet taşıyor” dedi.

 

Özel güvenlik dalı dünyada 57 milyar euroya, Türkiye’de ise 3 milyar euroya ulaştı. Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 3 ila 7 oranında büyüme gerçekleşiyor. Bu büyümenin ardında; salgın hastalıklar, doğal afetler, ekonomik krizler, dünyada yaşanan olaylar üzere birçok neden yer alıyor. Bilhassa bireylerin ve toplumun güvenlik konusunda yaşadığı kaygı, özel güvenlik hizmetlerine olan talebin artışını ve bölümdeki büyümeyi destekliyor. 

 

Özel güvenlik hizmetlerine, her alanda gereksinim olduğuna vurgu yapan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay ŞAHAN, özel güvenlik bölümünün değerinin artık tartışılmayacak bir noktada olduğunu ve bu durumun getirdiği işçi muhtaçlığının da birebir halde büyüdüğünün altını çizdi.

 

TÜRKİYE, 2023 YILI KÜRESEL TERÖRİZM ENDEKSİNDE 23’ÜNCÜ 

Ülkelerin risk durumları dikkate alınarak beş yıllık yüklü ortalama doğrultusunda bedellendirilen, 2023 yılı Küresel Terörizm Endeksinde, Türkiye’nin 23’üncü sırada yer aldığını söyleyen ŞAHAN, “Bunun nedeni de her geçen gün tesirini daha fazla hissettiren global iklim değişikliği ve küresel ölçekte artan risklerle global mülteci hareketleri üzere faktörlerdir. Güvenlik riskleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiyor. Ülkemizin coğrafik pozisyonu sebebiyle komşu ülkelerde yaşanan savaşlar, dünyayı olduğu üzere bizi de ziyadesiyle etkiliyor. Bunun en net gözlenen insani sonuçlarından birisi ise sığınmacı nüfusun artması. Bu duruma bağlı olarak yaşanan tüm olaylar, özel güvenlik hizmetlerine olan talebi daha da artırıyor” diye konuştu.

 

“DOĞAL AFETLER, GÜVENLİK MUHTAÇLIK DERECELERİMİZİ YÜKSELTTİ”

İklim değişikleri ve doğal afetlerin yeniden güvenlik risk faktörleri açısından değerli mevzular ortasında yer aldığını söyleyen ŞAHAN, “Yaşadığımız sarsıntı ve sel felaketleri üzere doğal afetler, güvenlik gereksinim dereceleri yükseltti. 2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan bilgilere nazaran, son 50 yılda doğal afetler beş kat arttı. Bu doğal afetler sırasında da hırsızlık, gasp üzere kolay yoldan menfaat sağlanabilecek olaylar, güvenlik açıkları oluşabiliyor. Öte yandan ekonomik şartların beraberinde getirdiği olaylar, metropollerde yaşanan nüfus yoğunluğu, bilhassa yerli ve yabancı turistler için güvenlik muhtaçlığını artırıyor. Ayrıyeten kalabalık kümelerin bir ortada bulunduğu konser, aktiflik ve spor karşılaşmalarının düzenlendiği yerlerde yüksek derece de güvenliğe muhtaçlık duyulan alanlar ortasında. Sanayi ve iş merkezlerinin ağır olduğu vilayetlerimizde de güvenlik gereksinimleri günden güne artıyor” dedi.

 

HAVALİMANLARI, HASTANELER VE AVM’LERDE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Havalimanları, hastaneler ve artık bir toplumsallaşma alanı olan AVM’lerde yapılan güvenlik çalışmaları hakkında da bilgi veren Turgay ŞAHAN, “Modern dünyanın en stratejik ve karmaşık güvenlik gereksinimlerine sahip yerleri ortasında yer alan havalimanlarında güvenliğin sağlanması, ulusal ve memleketler arası birçok yönetmelik, talimat ve kurallara tabi. Sivil havacılık güvenliği, yolcu denetimi, kabin bagajı ve uçak altı bagaj denetimleri, işçi ve havalimanı tedarikleri ile araç denetimi üzere geniş bir yelpazede güvenlik hizmeti sunuluyor. Bu tedbirler havalimanlarını, yolcuları ve havayolu çalışanlarını muhtemel tehditlere karşı korurken tıpkı vakitte memleketler arası güvenlik kurallarına ve Ulusal Sivil Havacılık Güvenlik Programı’na uygunluk sağlıyor. Bu kapsamda havalimanlarında 2023 yılında birçok olaya  olaya müdahale edildi. Türkiye’de şu anda 447 AVM bulunuyor ve sayıları da giderek artıyor. AVM’ler, insanların gereksinimlerini karşıladığı, toplumsallaştığı ve eğlenceli vakit geçirdiği yerler haline geldi. Bu da büyük ve kalabalık yapıların güvenliğini sağlamak için gelişmiş AVM güvenlik sistemlerine duyulan gereksinimi artırdı. AVM’lerde; fizikî güvenlik, kayıp tedbire önlemleri, varlık müdafaası ve risk idaresi üzere faktörler içeren entegre tahliller sunuluyor. Son teknoloji kamera sistemleri, görüntü analitik yazılımları, x-ray ve metal kapı dedektörleri, kişi sayaç ve yoğunluk tespit sistemleri, salgın hastalık denetim üniteleri kullanılıyor. Alınan tüm tedbirler doğrultusunda geçtiğimiz yıl AVM’lerde sayısı yadsınamayacak oranda olay önlendi. Hastane güvenliği hizmeti ise hem çalışanlar hem de hastalar ve yakınları açısından epey değerli. Bu nedenle hastanelerde vazife yapan özel güvenlik vazifelileri, güvenliği sağlamak ve topluluklarla sağduyulu bağlantı geliştirmek üzere hizmet veriyor. Üst seviye güvelik hizmeti vermek ismine en son teknolojiye sahip sistemlerle çalışılan hastanelerde de son teknoloji eseri kameralar, görüntü analitik yazılımları, x-ray ve metal kapı dedektörleri, kişi sayaç ve yoğunluk tespit sistemleri, salgın hastalık denetim üniteleri kullanıyor. Özel güvenlik vazifelileri, sıhhat hizmetlerini aksatacak ya da sıhhat işçilerinin çalışma ortamını etkileyecek mümkün her duruma karşı tedbirler geliştirilerek, işçi davetlerine süratlice yanıt verecek biçimde konumlanıyor. Acil servis, idari katlar ve polikliniklerde daima devriye geziliyor. Bu doğrultuda 2023 yılında hastanelerde yaşanan birçok olay önlendi. Bunlar ve gibisi birçok olayın önlenmesinde, Kaan Uygulaması sayesinde, genel kollukla iş birliği içerisinde olan özel güvenlik vazifelilerinin çok büyük bir katkısı bulunuyor. 2023 yılı itibariyle, Kaan Uygulaması üzerinden 102 bini aşkın sayıda bildirim alınarak 35 bini aşkın bireye isimli ve idari süreç yapıldı. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette hizmet veren özel güvenlik vazifelileri, toplumun olduğu her alanda hem güvenliğin hem de huzurun sağlanması ismine çok büyük rol üstleniyor. Kamu güvenliği kurumlarına dayanak sağlayarak, toplumun her kısmında güvenliğin ve huzurun sağlanmasına yardımcı olan özel güvenlik vazifelileri, alışveriş merkezlerinden bankalara, sanayi tesislerinden aktiflik yerlerine kadar birçok alanda vazife yapıyor ve acil durumlarda müdahale ederek potansiyel tehlikeleri önlemeye çalışıyorlar. Özel güvenlik vazifelileri, toplumun genel güvenliğine katkıda bulunuyor ve insanların günlük ömürlerini daha inançlı hale getiriyor” diye konuştu.

 

GÜVENLİK RİSKLERİNİ ARTIRAN SEBEPLER, KESİMDEKİ İŞ GÜCÜNÜ AZALTIYOR

Ekonomik krizler, doğal afetler, salgın hastalıklar, iklim değişikleri, siber güvenlik problemleri, siyasal kutuplaşmalar üzere etkenlerin küresel ve mahallî ölçekte güvenlik risklerini artırırken, birebir sebeplerin özel güvenlik dalının kaynağı olan iş gücünü de azalttığını söyleyen ŞAHAN, “Bu kapsamda, çalışan kaynak idare sistemi, günümüzün en büyük makro problemlerinden biri haline geldi. Güvenlik risklerimizi en aza indirmek ismine, öncelikle insan kaynağının verimli ve aktif kullanımının temel alınması gerekiyor. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde barınma şartlarının son birkaç yılda yüksek maliyetlere ulaşması, aksine göçe neden oldu. Ayrıyeten ülkemiz gençlerinin prim, erzak, ikramiye üzere yardımların yapıldığı öbür işlere yönelmesi, dalda insan kaynağı gereksinimine neden oluyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının müspet istikametli maaş uygulamaları ile özel bölüm maaş uygulamaları ortasında büyük farklar oluşu, özel güvenlik vazifelilerinin tercihlerini kamu kurumlarından yana kullanmasına sebep oluyor. Bu durumu, polis ve bekçi alımları da takip ediyor ve bölümümüz kaynak kaybediyor. Üniversitelerde lisans derecesinde kesime yönetici yetiştirilememesi, işçinin özlük haklarının iyileştirilememesi, kolluk kuvvetlerinin yardımcısı niteliği taşıyan özel güvenlik vazifelisi olmanın, toplum tarafından meslek sahibi olma statüsünün benimsenmemesi, işçilerin güvenlik dalında çalışma tercihini daraltıyor. İşçi temin kaynağının güçlendirilmesinin, temin süreçlerinin kısaltılmasının ve alan eğitimleriyle özel güvenlik dalını branşlara ayırarak mesleksel yeterliliğin yükseltilmesinin dalımızın kaynak idaresini müspet tarafta etkileyeceğine inanıyoruz. Unutulmamalı ki; özel güvenlik kesimi, kamu güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerinin yanında, ikinci en büyük güvenlik gücü. Özel güvenlik vazifelileri de kamu güvenliğine katkı sağlayan bileşenlerin kıymetli kesimlerinden biri. Bu nedenle hayatın akışının devam ettiği her alanda özel güvenliğe muhtaçlık duyuluyor” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*