Tüik: İhracat birim değer endeksi %3,3 azaldı

Mart 22, 2024 efsunhaber 0

İhracat ünite bedel endeksi Ocak ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %3,3 azaldı. Endeks bir evvelki yılın birebir ayına nazaran besin, içecek ve tütünde %0,6 arttı, ham hususlarda (yakıt hariç) %5,9 azaldı, yakıtlarda %13,9 azaldı, imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,9 azaldı.

TÜİK: İhracat birim değer endeksi %1,2 azaldı

Şubat 13, 2024 efsunhaber 0

İhracat ünite kıymet endeksi Aralık ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %1,2 azaldı. Endeks bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran besin, içecek ve tütünde %2,9 arttı, ham unsurlarda (yakıt hariç) %10,2 azaldı, yakıtlarda %15,5 azaldı, imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) değişmedi.

TÜİK: İhracat birim değer endeksi %1,6 azaldı

Ağustos 18, 2023 efsunhaber 0

İhracat ünite paha endeksi Haziran ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %1,6 azaldı. Endeks bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %3,6 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 artarken, ham unsurlarda (yakıt hariç) %13,6 ve yakıtlarda %39,8 azaldı.