Ak Portföy istikrarlı büyüme yolculuğunu tasarruf sahiplerinin güveni ile sürdürüyor…

Aralık 26, 2023 efsunhaber 0

2023, tasarruf sahiplerinin başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına artan ilgisiyle, büyüme ve değişimin yaşandığı önemli bir yıl oldu. Tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de, başta sürdürülebilirlik uygulamaları ve yapay zeka üzere teknolojik yenilikler olmak üzere global ekonomik dönüşüme istikamet veren trendlerin yatırım araçları içindeki hissesi yükselmeyi sürdürdü. Bu da hem yatırımcıların hem de yatırım yapılan kesimlerin güçlü bir ekonomik kıymet üretmesinde etken oldu. 

Sıemens, iddialı sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada güçlü bir ilerleme kaydediyor

Aralık 11, 2023 efsunhaber 0

Siemens, amaçlarına ilerleyişini gösteren 2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. Siemens’in kendi operasyonlarındaki CO2 emisyonu 2019’dan bu yana, yarı yarıya azaldı. 2023 yılında Siemens’in sunduğu eser ve tahlillerle müşteriler, yaklaşık olarak 190 milyon ton oranında CO2 emisyonunu önledi. Bu da evvelki yıla nazaran %24’lük bir artış sağladı.